Tuyển dụng

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CSKH

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CSKH Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng nhân viên CSKH tại Hà Nội Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U PHARCO tuyển dụng nhân viên CSKH với các yêu …

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CSKH Read More »

[HOT12/2018] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng nhân viên marketing tại Hà Nội Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U PHARCO tuyển dụng nhân viên …

[HOT12/2018] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING TẠI HÀ NỘI Read More »

Gala Dinner 2018 - Nơi trái tim trở về

[HOT5/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC  Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng Trình dược viên OTC tại Hà Nội. Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm …

[HOT5/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI Read More »

Hãy tham gia ngay cùng đội ngũ bán hàng của EU Pharco để cùng tạo ra những thành công mới

[HOT2/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC

Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U PHARCO tuyển dụng Trình dược viên bán hàng khu vực phía Bắc bao gồm: Tây Bắc, Hà Nội, Miền Trung với các yêu cầu như sau: Tuyển …

[HOT2/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC Read More »

Hãy tham gia ngay cùng đội ngũ quản lý của EU Pharco để cùng tạo ra những thành công mới

EU PHARCO: Tuyển dụng nhanh việc làm quản lý bán hàng khu vực mới nhất

Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U PHARCO tuyển dụng nhân sự cho vị trí quản lý bán hàng khu vực phía Bắc bao gồm: Tây Bắc, Hà Nội, Miền Trung với các …

EU PHARCO: Tuyển dụng nhanh việc làm quản lý bán hàng khu vực mới nhất Read More »

tuyển dụng, trình dược viên, lãnh đạo trẻ

[HOT] CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC 102

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC  Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng Trình dược viên OTC. Với định hướng nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mang lại những sản phẩm chữa bệnh có hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, Công Ty …

[HOT] CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC 102 Read More »