Trình dược viên

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC  Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng Trình dược viên OTC  Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U …

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC Read More »

Gala Dinner 2018 - Nơi trái tim trở về

[HOT5/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC  Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng Trình dược viên OTC tại Hà Nội. Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm …

[HOT5/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI Read More »

Hãy tham gia ngay cùng đội ngũ bán hàng của EU Pharco để cùng tạo ra những thành công mới

[HOT2/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC

Do nhu cầu phát triển địa bàn mạnh và tăng trưởng hơn nữa về doanh số, khách hàng, nhân sự. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế E–U PHARCO tuyển dụng Trình dược viên bán hàng khu vực phía Bắc bao gồm: Tây Bắc, Hà Nội, Miền Trung với các yêu cầu như sau: Tuyển …

[HOT2/2018] TUYỂN DỤNG NHANH TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC Read More »

tuyển dụng, trình dược viên, lãnh đạo trẻ

[HOT] CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC 102

CÔNG TY DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EU PHARCO TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC  Công ty dược phẩm quốc tế EU Pharco tuyển dụng Trình dược viên OTC. Với định hướng nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mang lại những sản phẩm chữa bệnh có hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, Công Ty …

[HOT] CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC 102 Read More »